Bewerbung um Doppelspitze (auf Hauptversammlung sorbisch mit Simultanübersetzung)

Gabi: Naša regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa je nas na dźensnišu hłownu a wólbnu zhromadźiznu našeje župy z tutej sadu přeprosyła: „Zhromadnje chcemy naše serbske korjenje w župje skrućić, chcemy rostlince přiliwać ze zhromadnymi aktiwitami, zo by Serbstwo w našim regionje zaso bóle rostło.” Tomu chcemoj tež mój z Marcelom rady dale přinošować. Tuchwilneje wosebiteje situacije dla pak smój so rozsudźiłoj, zo so jako dwójnikaj wo županstwo požadamoj.

Marcel: Što je to wosebite na narodnej runinje? Z Lětom župow je Domowina njedawno dobu zahajiła, w kotrejž ma so zastupnistwo serbskeho ludu regionalizować. Swjedźeń k stoćinam załoženja župow we Wojerowskej radnicy běše sylny signal za cyłu Łužicu. Jako geografisce centralna župa  mamy my w tutym procesu wosebitu zamołwitosć. Chcemy sobu pomhać, mnohotnosć a wšelakorosć Serbstwa do žiweho cyłka wjazać – wot Łužiskich hór hač k wrotam do Berlina.

Gabi: Naša župa drje słuša do Sakskeje. Ale ma hižo dołho krute styki do Delnjeje Łužicy –  a to nic jenož jako dźěl něhdyšeho wobwoda Choćebuz. Pola nas so nichtó njepraša, hač sy ewangelski, katolski abo sekularny Serb. Pola nas je tež wšojedne, hač hornjoserbsce abo dolnoserbski powědaš. Abo hač so za serbskosć horiš, hačrunjež ze serbšćinu wotrostł njejsy. A tak twarimy MY w Serbach a w cyłym regionje mosty. Přetož Łužica je jónkrótna serbskosće dla.

Marcel: Wojerowski region je domizna Krabata. Tu je historiski Krabat žiwy był. Tu je jadro mytosa Krabata. Wuspěšne Krabatowe wiki njedawno we Wojerecach su pokazali: Hdyž wo Krabata dźe, smy my jadrowa kónčina serbskeje Łužicy. A tohodla so jara wjeselimy, zo so w Čornym Chołmcu a druhdźe zaso zarjadowanja wotměwaja, kotrež wopytowarjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy přiwabjeja. Jako župa chcemy – hromadźe z wjele druhimi akterami – sylna lobby za serbsku identitu našeho regiona być.

Gabi: Tuchwilu sym rěčnica župneho předsydstwa. Wěm, zo su sej Marcel a druzy wjac přeli. Mjenujcy, zo bych za županku kandidowała. Ale sym přeco prajiła: Sama to činić njebudu. Moje korjenje su w serbskej bazy na wsy a w měsće. A wězo w našej dobrej zhromadnosći w župnym předsydstwje. Sama na čole stać – to za mnje to prašenja njepřińdźe.

Marcel: Kónc 2019 sym swoje zastojnstwo jako župan złožić dyrbjał, dokelž sym nowy nadawk jako referent za zjawnostne dźěło Domowiny přewzał. Mi bě jasne, zo njemóžu sam župan być. Mjeztym pak je w župnym předsydstwje ideja rostła, zo raz wuspytamy, štož je druhdy jako „Doppelspitze“ z wašnjom. Sonja je to rjenje serbsce „župan-dwójnikaj” mjenowała.

Gabi: Mój dwajo z Marcelom hromadźe chcemoj Wam wšěm swěru poboku być. Wšěm, kotřiž nowe rěčne rumy tworja. Wšitkim, kiž naše nałožki pěstuja a bohate herbstwo našich narodnych drastow hladaja. Wšěm, wosebje na wsach, kotřiž serbske tradicije přichodnym generacijam dale dawaja. Wšěm, kiž serbsce spěwaja, rejuja a bjesaduja. Kiž w pěstowarnjach, šulach a w towarstwach dorost kubłaja. A wšěm, kotřiž so jako dorosćeni prócuja, našu rjanu rěč nawuknyć, kaž tež wšitkim, kiž jich wuwučuja.

Marcel: A w běhu přichodnych třoch lět chcemoj zmóžnić, zo přeńdźe županstwo do młodych rukow. Chcemoj so tež wo to starać, zo rubamy młodym ludźom puć do zamołwitych gremijow župy a třěšneho zwjazka. Wažne je, zo wostawaja tute gremije rěčne rumy, potajkim zo so w nich serbsce rěči.  Tohodla su aktiwity kaž na přikład w Delnim Wujězdźe ze stron našeho noweho towarstwa „Zahrodka“ symješka nadźije na nowe rěčne swětłownje. W tutym zwisku budźemoj so sobu wo to starać, zo so syć Domowinskich skupin zaso wožiwi, kiž su towarstwam partner.   

Gabi a Marcel: Mój – Gabi Linakowa a Marcel Brauman – prosymoj wo Wašu dowěru!

UND HIER DER TEXT DER SIMULTANÜBERSETZUNG:

Gabi: Unsere Regionalsprecherin Sonja Rehor hat uns zur heutigen Haupt- und Wahlversammlung mit dem Satz eingeladen: „Lasst uns gemeinsan unsere sorbischen Wurzeln im Regionalverband stärken, das Pflänzchen gießen mit gemeinsamen Aktivitäten, damit das Sorbische in der Region wieder stärker wächst.” Dazu wollen wir, Marcel und ich, gerne mit beitragen. Aufgrund der jetzigen besonderen Situation haben wir uns aber entschieden, im „Doppelpack” für den Vorsitz unseres Regionalverbandes zu kandidieren.

Marcel: Was ist das Besondere auf sorbischer Ebene? Mit dem Jahr der Regionalverbände hat die Domowina vor kurzem die Epoche der Regionalsierung der Vertretung des sorbischen Volkes eingeleitet. Das Fest zum 100. Jahrestag der Gründung der Regionalverbände im Rathaus von Hoyerswerda war ein starkes Signal für die Lausitz. Als geografisch zentraler Regionalverband tragen wir in diesem Prozess eine besondere Verantwortung. Wir möchten mit helfen, die Vielfalt des Sorbischen in ein lebendiges Ganzes zu bündeln – vom Lausitzer Bergland bis zu den Toren Berlins.

Gabi: Unser Regionalverband gehört zwar zu Sachsen, aber schon lange pflegt er feste Beziehungen in die Niederlausitz – nicht nur als Teil des ehemaligen Bezirks Cottbus. Bei uns fragt keiner danach, ob du evangelisch, katholisch oder sekularer Sorbe bist. Hier spielt es keine Rolle, ob man Ober- oder Niedersorbisch spricht. Oder ob man sich für Sorbisches begeistert, aber nicht mit der Sprache aufgewachsen ist. Und so sind wir Brückenbauer – bei den Sorben und in der ganzen Region. Denn die Lausitz ist einzigartig durch das Sorbische.

Marcel: Hoyerswerda – das ist die Krabatregion. Hier lebte der historische Krabat. Und hier lebt der Krabat-Mythos. Der gelungene Krabat-Markt, der kürzlich in Hoyerswerda stattfand, hat gezeigt: Wenn es um Krabat geht, dann sind wir das Kerngebiet der sorbischen Lausitz. Deshalb freuen wir uns, dass in Schwarzkollm und anderswo wieder Veranstaltungen stattfinden, die Besucher aus Ober- und Niederlausitz anlocken. Als Regionalverband wollen wir – gemeinsam mit vielen anderen Akteuren – eine starke Lobby sein für die sorbische Identität unserer Region.

Gabi: Ich bin jetzt die Sprecherin des Regionalvorstands. Ich weiß, dass sich Marcel und andere von mir mehr gewünscht hätten, nämlich, dass ich als Vorsitzende kandidiere. Aber ich habe immer gesagt: Allein mache ich das nicht. Ich habe meine Wurzeln in der sorbischen Basis im Dorf und in der Stadt. Und natürlich in unserer guten Gemeinschaft im Regionalvorstand. Allein an der Spitze zu stehen kommt für mich nicht in Frage.

Marcel: Ich musste Ende 2019 mein Amt als Regionalverbandsvorsitzender aufgeben, weil ich Pressereferent der Domowina wurde. Mir war klar, dass ich nicht zugleich Vorsitzender des Regionalverbands sein kann, zumindest nicht alleine. Und so ist im Regionalvorstand die Idee von der Doppelspitze entstanden. Sonja hat das im Sorbischen schön als Zwillingsspitze bezeichnet.

Gabi: Wir beide wollen euch allen zur Seite stehen. Allen, die neue Sprachräume für das Sorbische schaffen. Die unsere Bräuche pflegen und das reiche Erbe unserer Trachten hüten. Allen, vor allem in den Dörfern, die die sorbsichen Traditionen den künftigen Generationen weitergeben. Allen, die sorbsich singen, tanzen, sprechen. Die in den Kitas und Schulen und in den Vereinen den Nachwuchs ausbilden. Sowie allen, die sich als Erwachsene um die Aneignung unserer Sprache bemühen wie auch ihren Lehrern.

Marcel: Und in den kommenden drei Jahren wollen wir mit dafür sorgen, dass der Vorsitz des Regionalvorstands in junge Hände kommt. Und jungen Menschen den Weg in die Gremien des Regionalverbandes und des Dachverbandes ebnen. Wichtig ist, dass diese Gremien Sprachräume bleiben, also dass darin weiterhin sorbisch gesprochen werden kann. Deshalb sind Aktivitäten wie zum Beispiel in Uhyst/Spree von Seiten unseres neuen Mitgliedvereins  „Zahrodka” Zeichen der Hoffnung auf neue sprachliche Leuchttürme. In diesem Zusammenhang werden wir usn mit darum kümmern, dass das Netz der Domowina-Ortsgruppen wieder belebt wird, die als Partner den Vereinen zur Seite stehen.

Gabi a Marcel: Wir beide – Gabi Linakowa und Marcel Brauman – bitten euch um euer Vertrauen!

Werbung

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s